Darmowe audyty SEO… czy warto?

Darmowe audyty SEO… czy warto?

Darmowe audyty SEO dostępne w wielu przypadkach online i w niektórych narzędziach dla marketerów stanowią niewielką wartość dla komercyjnych, profesjonalnych serwisów internetowych.

Nie wskazują większości istotnych problemów, które wymagają indywidualnego spojrzenia i głębszej analizy całych grup czynników. Mogą stanowić podstawę do bazowej optymalizacji w zakresie tytułów, czy np. przyspieszenia strony w niewielkim stopniu, lecz nie stanowią fundamentu dla poważnych prac optymalizacyjnych dających szansę na rywalizację w konkurencyjnych branżach.

Pozycjonując serwisy internetowe działamy w modelu pełnej transparentności. Opieramy się na umowie abonamentowej z miesięcznym okresem wypowiedzenia i jasno określonym planem działania. Realizowane przez nas prace podlegają raportowaniu w okresach miesięcznych.

W proponowanym przez nas modelu zakres prac jest stosunkowo powtarzalny (chociaż w okresach półrocznych / rocznych może ulegać zmianom, gdy widzimy ku temu przesłanki na podstawie bieżącej analityki). Ponadto dotyczy stricte działań skalowalnych i łatwo policzalnych (pozyskiwanie linków, rozbudowa treści). Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić obszerny audyt SEO. Gdyby miał być darmowy, to musiałby być uwzględniony w cenie pozycjonowania, a to musiałoby być oferowane na podstawie umowy terminowej (np. rocznej z odpowiednimi karami umownymi). W efekcie klient co prawda nie ponosiłby kosztów audytu na samym początku, lecz finalnie i tak by je poniósł (rozłożone w czasie), jednocześnie tracąc elastyczność w zakresie możliwości zmiany wykonawcy działań SEO lub po prostu rezygnacji z usługi.

Dlatego też jesteśmy przekonani, że audyt SEO realizowany na starcie i opłacony na początku współpracy, to najbardziej transparentny i uczciwy model działania. Z tego względu po prostu nie realizujemy darmowych audytów SEO.